I BeUnlisted ingår en nyhetstjänst och en kommunikationsplattform för dig som entreprenör och för dina ägare.

Med nyhetstjänsten kan du enkelt ge ut nyheter riktade till enbart dina ägare och funktionärer, till alla tusentals depåinnehavare på BeUnlisted samt som en publik nyhet på eAktieboks hemsida. Du kan även diskutera med dina ägare i ett slutet forum där både du och aktieägarna kan skriva och besvara utan att någon obehörig kan komma åt er kommunikation.

Skicka nyheter till aktieägarna

aktiebok ägarnyheter

Du kan skicka ut nyheter till dina aktieägare som endast de har behörighet att läsa men du kan även välja att skicka nyheter till alla tusentals potentiella investerare i beunlisted.com

Kommunikationsplattformen kan med fördel användas till att hålla bolagets ägare informerade om bolagets utveckling. Till nyheterna som skapas i systemet kan ni givetvis bifoga filer samt även välja om nyheten utöver att de presenteras i systemet ska går iväg som ett email till era ägare. Har ni laddat upp er logga i systemet bifogas den automatiskt i nyheten.

Nyheterna presenteras i två olika nyhetsfeeds i aktiedepån, där en nyhetsfeed är avsatt endast till de nyheter som kommer från de bolag man har ägande i alternativt är funktionär i, i den andra nyhetsfeeden presenteras övriga nyheter.

Diskutera med aktieägarna i ert forum

I BeUnlisted.com finns även ett slutet forum för alla aktieägare där alla kan diskutera öppet och ställa de frågor som man eventuellt har. När ni för dialoger i forumet så får alla möjlighet till samma information och ni undviker att ta dessa via email.

forum aktieägare

Alla aktieägare får tillgång till ett slutet forum där ni kan diskutera ämnen som berör bolaget och alla får samma chans att ta del av informationen. Ni undviker även konversation via email som ibland kan svår att följa, i forumet finns allt samlat.

 

Skicka nyheter till potentiella investerare och publikt

Ni kan även välja om nyheten skall nå ut till alla de tusentals som har en depå hos eAktiebok.se, de består idag av både entreprenörer och investerare.

Du kan även välja att publicera nyheter publikt på BeUnlisted.com, då når du alla som har en depå på BeUnlisted.com och alla tusentals som besöker webbplatsen varje månad. Här kan du se några nyheter som har publicerats publikt.

Kostnad för kommunikationsplattformen

Kommunikationsplattformen ingår i BeUnlisteds baserbjudan, vilket är 1800 kr/år. Att inneha en aktiedepå hos BeUnlisted är alltid kostnadsfritt. Vilken information som delges i systemet är upp till bolaget som själva administrerar BeUnlisted. På BeUnlisted finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, bolagets aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument m.m.

Med BeUnlisteds systemtjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolaget ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer fortsätta att utveckla nyhetservice precis som övriga delar av systemet. Saknar ni någon funktion eller vill se någon del vidareutvecklas, tveka inte med att höra av er till oss på info@BeUnlisted.com