Yritys tarvitsee pääomaa eri vaiheissa voidakseen kasvaa sekä luodakseen kasvua ja työpaikkoja. Pääomaa voidaan tuoda yritykseen eri tavoin, esimerkiksi pankkilainoilla tai riskipääomalla. Riippuen siitä, missä vaiheessa yhtiö on, voi erilaisia rahoitusmuotoja olla saatavilla.

Käsitteenä riskipääoma tai Private equity tarkoittaa erilaisia rahoitusmuotoja ja -toimijoita. Private equity käsittää sijoituksia pörssiin listaamattomiin yhtiöihin, mutta näitä sijoituksia voivat tehdä erityyppiset sijoittajat, jotka poikkeavat toisistaan monessakin suhteessa. Alla kuvaillaan lyhyesti kolmea eri Private equity -tyyppiä.

Bisnesenkelit

Bisnesenkeli on yksityishenkilö, joka sijoittaa pääomaa pörssiin listaamattomaan yritykseen. Bisnesenkeli on useimmiten henkilö, jolla on kokemusta ja tietämystä liiketoiminnasta ja joka tuomalla pääomaa, toimivaltaa, sitoutumista sekä verkostonsa auttaa yritystä kehittymään.

Bisnesenkelit toimivat täydennyksenä muodolliselle riskipääomalle, sillä useimmiten he menevät sisään yrityksen toimintaan aikaisemmissa kasvun vaiheissa, kuin mitä pääomasijoittajat tekevät. Yksityiset sijoittajat voivat tavallisesti tehdä nopeamman sijoituspäätöksen, sillä he vastaavat ainoastaan omista rahoistaan sekä sijoittavat huomattavasti pienempiä summia kuin riskipääomayritykset, samalla kun he sitoutuvat yritykseen henkilökohtaisesti.

Bisnesenkelin fokus on useimmiten yhtiön kasvun varhaisessa vaiheessa. Bisnesenkelin toiminta liittyy yleensä yksinkertaisempaan sopimukseen ja epävirallisempiin sijoitusprosesseihin. Taloudellinen hyöty on tärkein syy sijoituksiin, mutta useat tutkimukset viittaavat siihen, että bisnesenkeleillä on myös monia muitakin motiiveja.

Venture capital -yhtiö

Sijoittaa rahat suhteellisen varhaisessa yrityksen kehitysvaiheessa, jolloin yritys siirtyy kehitysvaiheesta aloittamaan joko myynnin tai laajenemisen. Venture capital -yhtiö on ammattimainen sijoittaja, jonka tavoitteena on saavuttaa hyvä tuotto omistajilleen sekä rahoittajilleen.

Venture capital -yhtiö työskentelee useimmiten rahastosijoittajien rahoilla, ottaen useimmiten 20–40 % omistajuuden. Fokus on start-up-yhtiöissä sekä yhtiöissä, jotka ovat jossakin kasvun vaiheessa. Venture capital -yhtiötä johtaa johtoryhmä, joka koostuu useimmiten sellaisista henkilöistä, jotka työskentelevät aktiviisesti niiden yhtiöiden kanssa, joihin he ovat myös sijoittaneet. Virallinen due dilligence suoritetaan ja vaatimukseksi asetetaan kokonaisvaltainen sopimus investointivaiheessa.

Buyout-yhtiö

Sijoittaa yrityksiin, joissa on kehityspotentiaalia sekä vakaa kassavirta, mutta joilla on tarve aktiiviselle, taloudelliset valmiudet omaavalle omistajalle. Buyout-yhtiö yrittää luoda sijoituksiinsa arvoa toimien ennakoivasti teollisuuden muutos- tai keskittymisprosesseissa. Esimerkkinä muutosprosessista voi olla yritys, jolla on tarve tehdä täydentäviä yritysostoja tai luopua kannattamattomista yrityksen osista.

Buyout-yhtiö ottaa yrityksessä usein johtavan ja virallisen roolin, työskennellen aktiivisesti suuressa, kokeneiden teollisuusihmisten verkostossa. Buyout-yhtiö asettaa selkeitä taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita, keskittyen toimintaan ja selkeyttäen yrityksen arvoa luovaa strategiaa. Virallinen due dilligence toteutetaan ja se sitoo useimmiten avainhenkilöt lähemmäs yhtiötä.